UCAN
ENG  |  УКР   


Project map

Зареєструйтесь для
отримання новин від UCAN

USAID ISC

Етика UCAN

  Етичні принципи UCAN

Ми, працівники проекту UCAN, прагнучи завжди бути відповідальними та професійними, погоджуємося, що у своїй діяльності ми будемо керуватися етичними принципами, зазначеними нижче. Ми беремо на себе відповідальність за дотримання наступних принципів: 

Прозорість 

UCAN своєчасно надає інформацію про свою діяльність: конкурси, тренінги, гранти та інші заходи, а також нові напрями діяльності. UCAN подає інформацію у доступній та зрозумілій формі, та приймає рішення на підставі наперед визначених критеріїв та процедур.   

Відкритість та неупередженість

Ми відкриті до нових ідей, різних поглядів і думок. Ми завжди відкриті до діалогу вбачаючи в цьому джерело для внутрішнього розвитку і самовдосконалення. Ми заохочуємо всі зацікавлені організації, громади та окремих громадян до співпраці для досягнення спільних цілей.

Змагальність  

UCAN надає послуги, ресурси, обирає партнерів та здійснює іншу діяльність на конкурсних засадах. Ми надаємо перевагу найбільш ефективним, інноваційним підходам, рішенням та інструментам. Здійснюючи свою діяльність, ми прагнемо бути конкурентноспроможними.          

Орієнтація на потреби та чуйність  

Ми спрямовані на потреби клієнтів, на пошук нових дієвих форм послуг та напрямів співробітництва, які б відповідали інтересам і потребам клієнтів та сучасному стану розвитку громадянського суспільства.    

Доцільність 

UCAN здійснює свою діяльність відповідно до своєї місії та завдань. Діяльність UCAN спрямована на вирішення найбільш важливих питань, котрі існують в українському суспільстві у відповідний момент.

Гнучкість 

Ми змінюємо форми та засоби роботи з клієнтами та партнерами відповідно до особливостей  їх потреб та нагальної ситуації, якщо це важливо для створення плідної співпраці та надання ефективної допомоги.

  Copyright © 2003-2011 ISC. Всі права захищені