UCAN
ENG  |  УКР   


Project map

Зареєструйтесь для
отримання новин від UCAN

USAID ISC

ВІЛ/СНІД

Громадянське суспільство та боротьба з дискримінацією, пов’язаною з ВІЛ/СНІД

З початку 80-их років ХХ століття, ВІЛ/СНІД забрав життя понад 22 мільйонів людей, ще близько 60 мільйонів сьогодні живуть з ВІЛ. Згідно з оцінками ЮНЕЙДС/ВООЗ від 2005 року близько 1, 4 % дорослого населення України живуть сьогодні з ВІЛ. Темпи поширення інфекції в Україні є одними з найвищих в Європі та СНД.

Світова пандемія СНІД, що вже має більш руйнівні наслідки, ніж будь-яка інша хвороба за всю історію людства, не може розглядатися лише з точки зору охорони здоров’я. Негативні наслідки пандемії ще більше посилюються дискримінацією, пов’язаною з ВІЛ, та порушенням інших прав людини. Відповідь на проблему громадянського суспільства загалом та кожної людини зокрема необхідна для боротьби з дискримінацією, пов’язаною з пандемією.

Стигма та дискримінація

Ставлення суспільства до ВІЛ/СНІД та людей, яких особисто торкнулася пандемія, залишається однією з найбільших перешкод для боротьби зі СНІДом в багатьох країнах, в т.ч. і в Україні. Люди, позитивний статус яких стає відомим, стикаються з дискримінацією та порушенням своїх прав:  ізоляцією та остракізмом зі сторони сім’ї та друзів; звільненням з роботи, або ж створенням умов, що змушують звільнитися; дискримінацією сусідами, включаючи вимоги переїзду – і це далеко не вичерпний перелік.

Порушення прав людини посилює СНІД

Порушення прав лише посилює стигматизацію людей, які найбільше потребують інформації, послуг з профілактики та лікування. Стигма є також причиною низької кількості офіційно зареєстрованих випадків захворювання в Україні.

Права людини та боротьба зі СНІДом

Права людини є першоосновою для ефективної відповіді ВІЛ/СНІДу. Захист прав є необхідним для того, щоб громадяни та суспільство змогли дати ефективну відповідь пандемії, зменшити уразливість до ВІЛ-інфекції та знизити негативний вплив хвороби. Програми протидії СНІДу, що не враховують аспект захисту прав, приречені на поразку.

Ініціатива з ВІЛ/СНІД Проекту UCAN

Робота Ініціативи з ВІЛ/СНІД спрямована на 8 регіонів України визначеними АМР США з найвищими темпами поширення захворювання: Черкаська, Дніпропетровська, Донецька, Херсонська, Київська, Миколаївська, Одеська області та АР Крим. Метою Проекту є робота як з ОГС, що вже працюють у сфері ВІЛ/СНІД, так і з організаціями поки-що не залученими до роботи в даному напрямку і діяльність яких сприятиме досягненню програмних цілей (молодіжними організаціями; організаціями зі спрямованням на розвиток громад, ін.) для зниження явищ стигми та дискримінації, пов’язаних з ВІЛ/СНІД. Для досягнення цієї мети UCAN зосереджується на наступних основних цілях:

  • Посилення спроможності українських ОГС, що працюють у сфері ВІЛ/СНІД через надання грантів для адвокаційної роботи та через «меню» послуг, що пропонується грантерам UCAN (тренінги, мережування);
  • Підтримка ОГС в регіонах через роботу з партнерами з імплементації на національному рівні;
  • Сприяння інтеграції ОГС, традиційно працюючих у сфері ВІЛ/СНІД, у широку спільноту організацій, насамперед тих, що працюють в напрямку подолання дискримінації;
  • Підтримка існуючих ініціатив щодо вдосконалення законодавства;
  • Сприяння поширенню знань про права ЛЖВ.

Компоненти програми Ініціатива з ВІЛ/СНІД

Партнери з імплементації

Проект «Спільна дія проти дискримінації»

Всеукраїнський благодійний фонд «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій» (Коаліція) www.ngo.aids.ua

Робота Коаліції при підтримці UCAN буде зосереджена на адвокації прийняття анти-дискримінаційного законодавства, що захищатиме права ЛЖВ, а також інших груп. Роботу Коаліції в рамках даного проекту розпочато в лютому 2006 року.

Дискримінація щодо ЛЖВС, представників груп найвищого ризику та інших осіб, яких торкнулась епідемія, насамперед, перешкоджає ефективній протидії епідемії, створюючи психологічні, а часом і реальні перешкоди у доступі до програм профілактики (зокрема, тестування) та лікування, поглиблюючи тим самим негативні наслідки епідемії та сприяючи поширенню інфекції. Така дискримінація також може переконати інші групи населення, які не зазнають дискримінації, що епідемія їх не стосується, отже, спричинитись до їх більш ризикованої поведінки. Дискримінація, пов’язана із ВІЛ/СНІДом  також поглиблює інші форми дискримінації та нетерпимості, що ґрунтуються, до прикладу, на ґендерних/статевих стереотипах, расових чи релігійних упередженнях, дискримінаційному ставленні щодо бездомних людей, дітей тощо.

Недосконале законодавство, політична й економічна нестабільність в Україні постійно стимулюють й виводять на поверхню дискримінацію в найрізноманітніших її формах і проявах. Епідемія ВІЛ-СНІД стала своєрідним лакмусовим папірцем, продемонструвавши неготовність українського суспільства гарантувати рівні права й можливості усім, незалежно від тих чи інших ознак. В епоху ВІЛ дискримінації може зазнати кожен, незалежно від того, чи є він/вона насправді носієм ознаки, через яку дискримінується, чи ця ознака йому/їй лише приписується оточенням.

Метою проекту є створення і впровадження в Україні ефективних механізмів протидії всім формам і проявам дискримінації ЛЖВС та представників уразливих груп шляхом забезпечення участі ВІЛ-сервісних та інших ОГС в розробці комплексного антидискримінаційного закону та адвокації інших необхідних змін у політиці, законодавстві, громадській думці через  ініціативу створення мережі ОГС, які працюють в сфері представництва інтересів та надання послуг групам, які можуть зазнавати дискримінації.

Програма мікро-грантів

ІСАР «Єднання» www.ednannia.kiev.ua

Протягом тривалого часу UCAN активно співпрацює з Ініціативним центром Сприяння Активності та Розвитку громадського почину "ЄДНАННЯ" (ІСАР «Єднання») з метою підвищення професійного рівня малих організацій. На підтримку Ініціативи з ВІЛ/СНІД Проекту UCAN ІСАР «Єднання» надаватиме малі гранти до 4 000 доларів США на підтримку адвокаційних проектів нових та менш досвідчених ОГС.

ІСАР «Єднання» в березні 2006 року оголосила 14 організацій-переможців, які отримали підтримку для здійснення діяльності, що матиме на меті формування толерантності, зниження негативних стереотипів, та зниження стигми та дискримінації пов’язаної з ВІЛ/СНІД.

Гранти партнерства з адвокасі

Гранти партнерства з адвокасі є основним підходом UCAN до побудови спроможності з адвокасі в країні через розвиток ОГС, які мають потенціал  досягнути важливих  змін в короткотерміновій перспективі, розвивати стандарти з адвокасі та можуть вести за собою суспільство. У відповідь на запрошення до подання заявок було отримано майже 60 проектних пропозицій від ОГС, що працюють у 8 пріоритетних регіонах.

В квітні 2006 року 10 грантів було надано наступним організаціям:

Дніпропетровська дитячо-молодіжна організація "АнтиСНІД - дітям України"

Коаліція молодіжних громадських організацій Черкаської області "Молода Черкащина"

Одеський обласний благодійний фонд" За майбутнє без СНІДУ"

Миколаївська Асоціація ВІЛ-інфікованих "Час життя"

Центр молодіжних ініціатив "Тотем"

Миколаївське обласне відділення Всеукраїнської БО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ"

Всеукраїнський благодійний фонд "Віра. Надія. Любов" (Київ)

Всеукраїнська благодійна організація "Громадська рада з соціальних проблем розвитку підростаючого покоління"

Громадська молодіжні організація "Клуб взаємодопомоги ЖИТТЯ"

Донецька громадська організація "Альянс"

Гранти інноваційного фонду

Інноваційний фонд UCAN є одним з найбільш гнучких грантових механізмів, що надає підтримку меншим проектам (до 10 000 доларів США) організаціям, що здатні здійснити сплив, що значно перевищуватиме розміри гранту. Ці гранти надають можливість менш досвідченим організаціям працювати за проектами менших розмірів, таких як гарячі лінії, надання інформації про індивідуальні права людей, що живуть з ВІЛ, ін. працюючи з Партнерами з Імплементації UCAN проводитиме цільовий аутрич для заохочення інноваційних пропозицій.

Конкурс грантів інноваційного фонду було оголошено в травні 2006 року спільно з Асоціацією Американських Правників/Правова Ініціатива у Центральній та Східній Європі (ABA/CEELI).

UCAN/ABA-CEELI розглядатимуть подані проекти двічі протягом 2006 року:

Кінцевий термін подання заявок    14 червня

Оголошення переможців                 до 31 липня

Кінцева дата для подання заявок   2 жовтня

Оголошення переможців                 до 30 листопада

Програма малих грантів 2006 року Представництва Світового Банку в Україні: підтримка освітніх ініціатив www.worldbank.org.ua

Партнерська програма грантів Представництва Світового Банку в Україні та Проекту UCAN спрямована на підтримку освітніх ініціатив для подолання стигми та дискримінації, пов’язаних з ВІЛ/СНІД (інноваційні підходи до освіти про ВІЛ/СНІД; проведення інформаційних кампаній; розробка креативних освітніх методик). Переможці будуть оголошені в травні 2006 року.

Тренінги для ОГС

Тренінги для ОГС охоплюють низку тем, які організації визначили найбільш важливими для свої діяльності та подальшого розвитку. Тренінги пропонують передові методи та випробувані інструменти, що забезпечують високий рівень навчання. Пропонуватимуться наступні тренінги: навички адвокасі, організаційний розвиток, фінансовий менеджмент, комунікація та інформаційна взаємодія. Детальніша інформація та розклад тренінгів дивіться на сторінці “тренінги“ Планується також навчання партнерів з адвокасі з ВІЛ/СНІД в Інституті Адвокасі (США) на початку 2007 року.


  Copyright © 2003-2011 ISC. Всі права захищені