UCAN
ENG  |  УКР   


Project map

Зареєструйтесь для
отримання новин від UCAN

USAID ISC SCI Фундація для України, логотип

Корисні матеріали
Веб ресурси
Правові питання
Дослідження з питань філантропії в Україні

Дослідження з філантропії в Україні

Філантропія – доброчесна та гідна справа, яка завжди позитивно сприймається громадянами та є невід’ємною складовою нормального функціонування цивілізованого суспільства. Але водночас з нею пов’язані різноманітні, а подекуди й суперечливі уявлення. Низька організацій провели дослідження задля вивчення стану філантропії в регіонах України.

Дослідження Фонду імені Короля Юрія «Філантропія. Мотиви і тенденції» (Івано-Франківська область)

 В 2005 році Фонд Короля Юрія провів відповідне дослідження по Івано-Франківській області.

Було виявлено низку суперечливих тенденцій у ставленні населення до філантропії в цілому та місцевих НДО зокрема. Місцеві НДО є непопулярними і дуже часто просто невідомими для респондентів, що свідчить про недостатність інформації щодо діяльності громадських та благодійних організацій у ЗМІ, а також про недостатню промоцію своєї діяльності в громаді з боку цих НДО. Проте втішним є свідчення про участь пересічних мешканців у благодійній діяльності з причин високих морально-етичних якостей (співчуття, духовна потреба) та стійких релігійних переконань, а також про високий ступінь довіри до благодійних організацій.

Найчастіше мешканці області жертвують на благодійні цілі суму до 10 гривень з частотою від кількох разів на тиждень до кількох разів на рік. І в першу чергу населення області готове жертвувати саме сиротам і людям з фізичними вадами. Повний звіт про дослідження можна прочитати тут:  http://www.galicia.org.ua/txt/Zvit.pdf.  

Бізнес і благодійність у Луцьку: потенціал. Мотиви, очікування.  Асоціація захисту прав молоді Волині.

В 2006 році аналогічного характеру дослідження було проведене зусиллями Асоціації захисту прав молоді Волині у Луцьку, але хіба що тут були поставлені трохи інші завдання, що стосувалися адекватності розуміння феномену благодійності, досвіду благодійної діяльності бізнес-еліти регіону й оцінки перспектив такої діяльності.

Дане дослідження привело до ряду висновків: у більшості ділової еліти панує адекватне розуміння благодійності – як «добровільної безкорисливої допомоги нужденним», хоча зустрічаються й асоціації зі спонсорством. Дещо суперечливим є й те, що тільки незначна частина вважає благодійність «необхідністю у справі спасіння душі», при тому що майже 40% респондентів вважає себе переконаними віруючими людьми. Результати дослідження також демонструють низький рівень довіри бізнесу до посередників у справі благодійності й до бюрократично організованих прохачів в цілому. Щодо кількісних показників, то благодійність практикує більше половини опитаних, які в свою чергу готові допомагати в першу чергу обездоленим людям та дітям. Повний звіт про дослідження можна прочитати тут:  lutsk_research06.doc

“Оцінка соціальних потреб місцевої громади та поточний стан місцевих благодійних ініціатив бізнесу”, «Громадські ініціативи» (Харків).

Дослідження «Оцінка соціальних потреб місцевої громади та поточний стан місцевих благодійних ініціатив бізнесу», проведене у 2005 році у Харкові, показало, що тут теж більшість з опитаних приватних осіб готова до надання благодійної допомоги (в ситуації з юридичними особами тільки 41%), хоча насправді займається нею трохи менше половини респондентів. Серед благодійних акцій перше місце посідають допомога дітям та підтримка малозабезпечених і недієздатних. Результати дослідження також показують явне уподобання юридичних осіб саме до фінансових пожертв. А така благодійність є результатом, як правило, одноразової емоційної чи напружуючої акції з боку влади з еквівалентом від 5 до 50 000 гривень, що в більшості випадків характерно для малого бізнесу.

І ще одним важливим моментом є бажання брати участь у спільних проектах, таке бажання виявили майже 20% фірм, хоча досить багато інших бізнес структур не знають і не розуміють форми співробітництва. Повний звіт про дослідження можна прочитати тут: kharkiv_survey_report.zip

Розвиток благодійності в Чернігові, Центр гуманістичних технологій „АХАЛАР” (Чернігів)

Дане дослідження було проведене Центром АХАЛАР на початку 2005 року серед 50 приватних підприємств м Чернігова і біля 30 громадських організацій регіону. Тут спостерігаються схожі, але дещо більш позитивні результати, порівняно з дослідженнями в інших областях України. Адже більше половини опитаних займається благодійністю іноді, а четверта частина робить це на постійній основі. Особистісна позиція таких людей загалом полягає в тому, що багаті та забезпечені завжди мають допомагати бідним. А на рівні підприємства благодійність швидше сприймається як внесок окремої організації у розвиток суспільства. Найчастіше підтримка підприємців виявляється у наданні в якості благодійної допомоги своєї продукції або послуги. Але слід зазначити, що переважна більшість фірм не мають затвердженого бюджету на благодійні справи, тому обмежуються несистематичними пожертвами, діапазон яких коливається в межах від 200 до 10.000 гривень на рік. А пріоритетними цільовими групами допомоги в Чернігівській області виступають сироти і полу сироти, а також талановиті діти та інваліди. Повний звіт про дослідження можна прочитати тут: ahalar_survey05.doc

«Соціальна відповідальність бізнесу», Фундація імені князів-благодійників Острозьких

(Рівненська область)

Проведене у лютому-березні 2005 року дослідження у Рівненській області дає змогу оцінити стан та рівень соціального інвестування у проекти неприбуткових організацій, спрямованих на вирішення найгостріших соціальних проблем і забезпечення соціальних потреб громадян.

Найбільш рейтинговими проблемами згідно з результатами опитування на Рівненщині є бідність, високий рівень безробіття та діти вулиці. Цікаво, що більшість опитаних вважає, що вирішувати наявні проблеми потрібно через єдиний орган Раду Соціального партнерства, яка б могла впливати на прийняття рішень щодо різних підходів вирішення проблем. Тобто це говорить про те, що люди не надто покладаються на зусилля влади в цій сфері. Аналізуючи такі дані можемо сміливо зробити висновок, що рівень зацікавленості бізнесменів у вирішенні місцевих проблем є дуже високим. А основними їхніми мотиваціями щодо благодійності є просте бажання допомогти тим хто цього потребує та бажання вирішувати суспільну проблему. Нажаль спостерігається тенденція, що більшість не готові жертвувати великих сум. Тому тільки окремі особи можуть робити благодійні внески від 1000 гривень (а зазвичай це суми до 500 гривень). Але приємно відзначити, що частота (регулярність) внесення пожертв (хоч і невеликих) є досить високою. Повний звіт про дослідження можна прочитати тут: rivne_poll05.doc , rivne_poll05_graphs.xls

«Соціальна відповідальність українського бізнесу», Офіс координатора системи ООН в Україні, 2005.

В Україні, як показують результати даного дослідження зростає рівень знань про Соціальну відповідальність бізнесу (далі СВБ). Адже майже три чверті з опитаних українських компаній знають про СВБ, більшість з яких відносять до неї, впровадження соціальних програм поліпшення умов праці та розвиток персоналу, благодійну допомогу громадськості та етичне ставлення до покупців. У розумінні роботодавців в Україні щодо концепції СВБ переважає увага до внутрішніх соціальних програм, спрямованих на працівників.

Згідно з результатами дослідження дві третини компаній сприяють розвитку своїх територіальних громад. Найбільш поширеними заходами є благоустрій території, створення робочих місць та фінансова допомога місцевій владі у рішенні різноманітних соціальних проблем.

Можна також зробити висновок, що компанії не мають добре відпрацьованого менеджменту СВБ, в них не налагоджена функція контролю впровадження соціальних програм.

Темпи зростання витрат на соціальні заходи свідчать про повільний ріст соціальної активності компаній за останні три роки.

Варто також зазначити – українські компанії вважають, що СВБ заходи мають позитивний вплив на результати їх економічної діяльності насамперед через покращення репутації компаній, сприяння у пошуку та втриманні висококваліфікованих кадрів, та у встановленні зв’язків з органами влади. А це в свою чергу відображає велике значення не фінансових стимулів для втримання кваліфікованого персоналу, а також відносин з владними структурами для успіху бізнесу в цілому. Повний звіт про дослідження в друкованому варіанті можна прочитати в Центрі розвитку громадської філантропії (провулок Киянівський 3-7, Київ) чи можна замовити в офісі Координатора системи ООН в Україні (8-044-254-04-91).

Корпоративна благодійність в Україні, Творчий центр Каунтерпарт, 2005.

В межах цього дослідження Творчий центр Каунтерпарт вивчав мотиви, практик, підходів українських бізнес-компаній до благодійності та те, як їхня благодійна діяльність висвітлюється у засобах масової інформації. Основним фокусом даного дослідження було вивчення практик надання благодійних пожертв українськими компаніями громадським та благодійним організаціям для того, щоб ці організації могли проводити діяльність, спрямовану на досягнення своїх місій.

Дослідження дає відповідь на такі запитання щодо благодійної діяльності українських компаній:

  • Якими мотивами керується бізнес-компанія для ведення благодійної діяльності? Наскільки поширеною є благодійна діяльність бізнес-компаній?
  • У якій формі та кому надається благодійна допомога? На які сфери спрямовується благодійна допомога?  Хто в компанії приймає рішення щодо надання благодійної допомоги?
  • Чому компанія підтримала ту чи іншу громадську чи благодійну організацію? Хто є ініціатором надання благодійної допомоги – компанія чи організація? Якими є стосунки між компанією та підтриманою організацією? Чи здійснює компанія контроль за виділеними на благодійність коштами?
  • Чи мають компанії намір щодо продовження благодійної діяльності? Чи буде компанія змінювати стратегію надання благодійної допомоги у майбутньому?

Повний звіт про дослідження можна прочитати тут: http://www.ccc.kiev.ua/data/Final_short_report_ukr.zip.

Загальнонаціональне опитування з питань соціальної відповідальності  українського бізнесу і корпоративної філантропії, Український жіночий фонд та Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2004

Дане дослідження провадилося з метою виявити стратегії сучасних українських компаній та підприємств у наданні благодійної підтримки, а саме, які фактори впливають на прийняття рішень щодо надання благодійної допомоги, сфери благодійної діяльності, які є найбільш цікавими для компанії, тощо.

Отже, результати показують що при розгляді можливості надання допомоги, найбільш важливими факторами приблизно для двох з п’яти опитаних компаній виступають почуття корпоративної відповідальності та прагнення покращення іміджу компанії, а також відповідальність корпоративним цілям. А фактори, що вказують на безпосередній зиск, отримуваний від надання допомоги, є в цілому менш важливими.

Для переважної більшості опитаних компаній, (подібну ситуацію бачимо і з результатів інших досліджень), найбільш виправданим видається надання допомоги у подоланні соціальних проблем (підтримка соціально незахищених верств населення : діти сироти, люди похилого віку). Повний звіт про дослідження можна прочитати тут:   http://www.uwf.kiev.ua/corporatephil_ukr_final.doc

 
Раздвижные перегородки