UCAN
ENG  |  УКР   


Project map

Зареєструйтесь для
отримання новин від UCAN

USAID ISC

Досвід UCAN
Опис проектів UCAN
Міжнародний досвід
Міжнародні організації з соціального підприємництва
Публікації

Соціальне підприємництво

Соціальне підприємництво – підприємницька діяльність неприбуткової організації, дохід від якої спрямовується на реалізацію місії або статутних цілей організації.

Одним з ключових напрямків діяльності Проекту UCAN є розвиток фінансової життєздатності організацій громадянського суспільства. Проект направлений на побудову міжсекторального партнерства та розвиток нових підходів та моделей, що сприятимуть мобілізації місцевих ресурсів. Не чекаючи до того часу, коли тривала залежність від іноземних донорів спричинить кризу в фінансуванні українських ОГС, так як традиційні донори, такі як USAID, вже починають скорочувати фінансування, UCAN впроваджує та розвиває нові підходи та ефективні механізми підтримки процесу розвитку здорового громадянського суспільства. Проектом запроваджено декілька ініціатив у цій сфері – підтримка корпоративної благодійності, розвиток нових моделей місцевої філантропії, таких як фонди розвитку громад, на приклад, а також соціальне підприємництво.  

В 2004 – 2005 роках UCAN  надав грантову підтримку 15 ОГС на проекти з розвитку соціального підприємництва на загальну суму близько 140 тис. дол. США. Програмою передбачається надання консультаційної та грантової підтримки організаціям, що пропонують застосування нових підходів до самофінансування та отримання доходу задля досягнення значимого соціального впливу та покращення якості життя цільової групи.

В 2006 році UCAN  і надалі планує розвивати напрямок з соціального підприємництва, надаючи необхідну підтримку постійно зростаючому числу інноваторів „третього сектору” в Україні.  

Соціальне підприємництво можуть здійснювати:

  • безпосередньо НПО - непідприємницькі товариства (громадські та благодійні організації), непідприємницькі установи;
  • комерційні  підприємства, засновані НПО;
  • НПО у співпраці з бізнесом.

Досягнути соціального ефекту соціальні підприємства можуть наступним чином:

  • залучаючи цільову групу до надання послуг та вироблення товарів тим самим вирішуючи проблеми ресоціалізації, адаптації, терапії, працевлаштування, тощо;
  • надаючи якісні послуги та товари представникам цільової групи на пільгових умовах, тим самим задовольняючи їх потреби та покращуючи якість життя;
  • ведучи підприємницьку діяльність без будь-якого залучення цільової групи та направляючи доходи від такої діяльності на підтримку соціальної місії НПО;
  • застосовуючи інноваційні підходи до вирішення проблем, що реально поліпшать соціальне становище широких верств населення та цільової групи в тому числі.

  Copyright © 2003-2011 ISC. Всі права захищені