UCAN
ENG  |  УКР   


Project map

Зареєструйтесь для
отримання новин від UCAN

USAID ISC SCI Фундація для України, логотип

Досвід UCAN
Опис проектів UCAN
Міжнародний досвід
Міжнародні організації з соціального підприємництва
Публікації

Міжнародний досвід

Словосполучення „соціальне підприємництво” набуло поширення та широкого вжитку 10-15 років тому. За визначенням одного із словників, це - діяльність соціальних підприємців. Соціальні підприємці – це ті, хто визначають соціальні проблеми та використовують традиційні принципи підприємництва для організації, створення та управління підприємством або організацією задля досягнення соціальних змін та вирішення проблем..

Соціальними підприємствами вважаються організації будь-якої форми, що здійснюють торгівлю товарами та послугами та пов’язують таку діяльність із соціальною місією.

Можна виділити декілька підходів щодо визначення соціального підприємництва у світі.

В американському контексті  Social Enterprise Alliance (USA) www.se-alliance.org визначає соціальне підприємництво як діяльність НПО, що використовує бізнес стратегії або засновує підприємство задля отримання доходу та направляє його на підтримку соціальної місії. Альянс об’єднує майже всіх  лідерів неприбуткових організацій США, що активно застосовують соціальне підприємництво як спосіб досягнення самофінансування.

В британському контексті соціальне підприємництво охоплює діяльність комунальних підприємств, кредитних спілок, товариств, власниками яких є працюючі там робітники, кооперативи, фонди розвитку, соціальні компанії, житлові кооперативи та благодійні організації. Організація Social Enterprise London (SEL, UK) www.sel.org.uk визначає такі риси соціального підприємництва: орієнтація на ринкові умови та спроможність функціонувати в таких умовах; наявність соціальної спрямованості та етичних принципів діяльності; „соціальна власність” підприємства, автономність та незалежність, за якої прибуток йде на потреби соціальних груп-власників або на потреби громади.

В європейському контексті варто звернутися до визначення дослідницького центру Мережа Європейських Досліджень EMES, який розглядає соціальне підприємництво в двох площинах економічних та соціальних характеристик. За економічними критеріями соціальі підприємства виробляють або продають товари/послуги, мають певний рівень незалежності, поділяють ризик ринкової конкуренції, платять принаймні частині своїх працівників. За соціальними критеріями соціальні підприємства створюють певні вигоди громаді, підтримують ініціативи громадян, залучають цільові групи до діяльності, не розподіляють прибуток серед учасників, а направляють його в соціальну сферу.

Визначання таких організацій, як  Nonprofit Enterprise and Self-sustainability Team (NESsT, Chile) www.nesst.org , Skoll Foundation (USA) www.skollfoundation.org., Ashoka Foundation (India) www.ashoka.org , мають також багато спільного. Всі вони були засновані в різних країнах але працюють у всьому світі, пропонуючи підтримку соціальним підприємцям та інноваторам, згуртовуючи їх в одну мережу.

Короткі описи діяльності наступних організацій українською:

Ashoka Foundation (India) www.ashoka.org

Nonprofit Enterprise and Self-sustainability Team (NESsT, Chile) www.nesst.org

Schwab Foundation for Social Entrepreneurship (Switzerland) www.schwabfound.og  

Skoll Foundation (USA) www.skollfoundation.org

Social Enterprise Alliance (USA) www.se-alliance.org

Social Enterprise London (SEL, UK) www.sel.org.uk

Social Enterprise Coalition (UK) www.socialenterprise.org.uk


 
viagra