UCAN
ENG  |  УКР   


Project map

Зареєструйтесь для
отримання новин від UCAN

USAID ISC

Як отримати фінансування?
Донорам

Український Фонд Корпоративної доброчинності

Український фонд корпоративної доброчинності (УФКД) було започатковано як наступний крок у дворічному успішному співробітництві між Американською Торгівельною Палатою в Україні та “Мережею громадянської дії в Україні” (UCAN).  Це співробітництво розпочалося на початку 2004 спільним фінансування у розмірі 135 тис. доларів США ефективної грантової програми. Гранти були надані українським благодійним фондам, соціальним підприємствам та організаціям, котрі надають соціальні послуги.

Мета Українського фонду корпоративної доброчинності - забезпечити можливість українським та міжнародним корпораціям, що працюють в Україні, робити доброчинні пожертви на пріоритетні потреби громад та різних верств населення та сприяти розвитку моделі корпоративної відповідальності бізнесу, яка може бути надалі відтворена на теренах України.

Завдання УФКД полягають у наступному:

-  сприянні розвитку життєздатних українських механізмів залучення громади до надання допомоги та якісних послуг громадам та соціально незахищеним верствам населення;

-  визначенні пріоритетів фінансування та управлінні коштами прямих корпоративних пожертв;

- наданні членам ділової спільноти можливості відігравати провідну роль, яку бізнес корпорації можуть і повинні відігравати у великих громадах.

 - розвитку моделі соціальної відповідальності бізнесу та надає можливість бізнес-корпораціям очолити рух корпоративної доброчинності та продемонструвати як вони можуть і  мають зміцнювати соціальну відповідальність бізнесу в українському суспільстві.

Пріоритетні напрямки фінансування визначається фондом разом із донорами, які бажають здійснювати доброчинність за допомогою УФКД, шляхом постійного моніторингу потреб українських громад.  На даний час, надається три види грантів організаціям громадянського суспільства:

         Гранти громадської філантропії направлені на розвиток базової моделі філантропії, що залучає громадян та бізнес до вирішення потреб громади шляхом залучення їх власних ресурсів. Гранти направлені на сприяння фондам розвитку громад та іншим місцевим благодійним установам, які здійснюватимуть пошук фінансування та проводитимуть масштабні просвітницькі кампанії.

         Гранти соціальних потреб підтримують проекти з новими, практичними, інноваційними і водночас реалістичними механізмами вирішення певних соціальних проблем у громаді або конкретній вразливій групі. Такі проекти  пропонують не лише тимчасове покращення ситуації, а мають спроможність спричинити соціальні зміни задля покращення умов цільової групи, і можуть активно розвивати нові механізми та  партнерство  для задоволення соціальних потреб в Україні.

         Гранти соціального підприємництва поширюватимуть концепцію соціального підприємництва, за допомогою якої бізнес структури, засновані та керовані неприбутковими організаціями, забезпечуватимуть повноцінне функціонування ОГС та виконання ними своїх місій.


  Copyright © 2003-2011 ISC. Всі права захищені
Вы можете заказать в Karcher такое изделие как гладильные системы керхер по приемлемым ценам.