UCAN
ENG  |  УКР   


Project map

Зареєструйтесь для
отримання новин від UCAN

USAID ISC

Тренінги Інституту успішних громад

  

 1. Стратегічний менеджмент проектів.
 2. Фінансовий менеджмент для недержавних неприбуткових організацій.
 3. Моніторинг та оцінювання проектів.
 4. Розробка ключових повідомлень.
 5. Ефективні комунікації на базі ключових повідомлень.
 6. Лідери, які будують партнерські стосунки.
 7. Підготовка лідерів місцевих громад.
 8. Основи адвокасі (громадянського представництва).
 9. Стратегії та моделі розвитку територіальних громад
 10. Основи фандрайзингу (пошук фінансування для неприбуткових організацій)
 11. Локальний фандрайзинг (мобілізація внутрішніх ресурсів громади)
 12. Підготовка проектів.

Назва

Стратегічний менеджмент проектів

Цільові групи

 • Керівники недержавних неприбуткових організацій (НДПО)
 •  керівники та менеджери проектів
 • лідери територіальних громад
 • співробітники відділів планування та внутрішньої політики органів державної влади та місцевого самоврядування

Мета

Забезпечити учасників тренінгу необхідними знаннями та навичками стратегічного планування та управління  проектами

Тривалість

2 дні

Головні теми

 • Модуль 1: Процес стратегічного менеджменту   
 • Модуль 2: Оцінка ризиків в менеджменті проектів
 • Модуль 3: Управління змінами: Впровадження  

Очікувані результати

(вміння та навички)

 • Ознайомити учасників з концепціями стратегічного менеджменту проектів і оцінки їх результатів;
 • Розвинути навички використання інструментів оцінки ризиків, пов’язаних з проектами, та їх зниження;  
 • Ознайомити учасників з концепцією управління змінами.

Пов’язані тренінги /інші заходи

 • Стратегії та моделі розвитку територіальних громад
 • Написання проектів
 • Моніторінг та оцінювання проектів
 • Фінансовий менеджмент

Розробник

Уільям Кец-Беріл (США)

Тренери, які проводять

Володимир Кузьмінський, Наталя Софій, Василина Дибайло, Марина Стародубська, Людмила Руденко-Кардаш, Володимир Перепечаєнко

Назва

Фінансовий менеджмент для недержавних неприбуткових організацій (НДПО)

Цільові групи

 • Керівники та фінансові менеджери НДПО
 • фінансові менеджери комерційних організацій
 • співробітники фінансових відділів органів державної влади та місцевого самоврядування

Мета

Забезпечити учасників тренінгу необхідними знаннями та навичками для успішного ведення фінансового менеджменту в організації

Тривалість

2 дні

Головні теми

 • Визначення фінансового менеджменту, його завдання та функції;
 • Фінансова життєздатність організації та критерії її оцінки;
 • Фінансові правила та процедури в організації;
 • Основи бюджетування;
 • Доходи та видатки НДПО;
 • Контроль та аудит.

Очікувані результати

(вміння та навички)

 • Ознайомити учасників з концепцією та засобами забезпечення фінансової життєздатності організацій;
 • Удосконалити навички бюджетування, керування доходами та витратам;
 • Ознайомити учасників з принципами та механізмами забезпечення внутрішнього фінансового контролю та аудиту в НДПО.

Пов’язані тренінги /інші заходи

 • Стратегічний менеджмент проектів
 • Моніторинг та оцінювання проектів
 • Написання проектів

Розробник

Олександр Вінников

Тренери, які проводять

Олександр Вінніков, Наталія Вінникова, Валентина Легка, Тетяна Сухарик, Галина Раєвська, Світлана Закревська, Олена Почує ва, Галина Чалая

Назва

 Моніторинг та оцінювання проектів

Цільові групи

 • Керівники та менеджери недержавних неприбуткових організацій (НДПО)
 • лідери територіальних громад
 • співробітники відділів внутрішньої політики органів місцевого самоврядування

Мета

Забезпечити учасників тренінгу необхідними знаннями та навичками підготовки та проведення моніторингу та оцінювання проектів НДПО

Тривалість

2 дні

Головні теми

 • Процес моніторингу та оцінювання;
 • Визначення цілей та  стандартів;
 • Визначення показників;
 • Способи вимірювання;
 • Проведення оцінки організаційного розвитку НДПО (модель OСA - РАСТ)

Очікувані результати

(вміння та навички)

 • Ознайомити учасників з механізмами та формами моніторингу та оцінки;
 • Розвинути навички проведення моніторингу та оцінки;
 • Розвинути навички проведення оцінки організаційного розвитку НДПО

Пов’язані тренінги /інші заходи

 • Стратегічний менеджмент проектів
 • Фінансовий менеджмент для НДПО
 • Стратегії та моделі розвитку територіальних громад
 • Підготовка проектів
 • Консультаційна програма проведення організаційної самооцінки

Розробник

Уільям Кец-Беріл (США)

Тренери, які проводять

Наталія Вінникова, Владислав Кучереносов, Володимир Кузьмінський, Наталія Софій, Василина Дибайло, Марина Стародубська, Людмила Руденко-Кардаш.

Назва

Розробка ключових повідомлень

Цільові гру

 • Керівники та інформаційні менеджери недержавних неприбуткових організацій (НДПО)
 • PR-менеджери комерційних структур;
 • Спеціалісти інформаційних підрозділів органів влади та місцевого самоврядування;
 • Лідери територіальних громад

Мета

Підвищити спроможність українських організацій розробляти комунікаційні /інформаційні стратегії та використовувати комунікаційні технології для ефективної взаємодії з різними цільовими аудиторіями

Тривалість

2 дні

Головні теми

 • Визначення ключового повідомлення;
 • Аудиторії НДПО та їх цінності;
 • Конкурентні дії;  
 • Нагороди та підтримка;
 • Розробка ключового повідомлення;
 • Упаковка та транслятори повідомлення;
 • Точки входу и канали;
 • Розробка інформаційних продуктів

Очікувані результати

(вміння та навички)

 • Покращити навички створення впливових інформаційних повідомлень та їх успішної передачі цільовим аудиторіям;
 • Покращити навички використання інформаційних повідомлень для максимального  досягнення цілей та завдань організації.

Пов’язані тренінги /інші заходи

 • Ефективні комунікації на базі ключових повідомлень
 • Підготовка лідерів місцевих громад
 • Лідери, які будують партнерські стосунки
 • Стратегії та моделі розвитку територіальних громад

Розробник

Катя Робінсон (США)

Тренери, які проводять

Лариса Шидловська, Леся Жук, Марина Стародубська, Людмила Руденко-Кардаш, Ігор Бабюк, Алла Дракова, Михайло Кашин, Руслана Бовгиря, Анна Войнич, Павло Власов, Василь Полуйко, Галина Сабадаш  

Назва

Ефективні комунікації на базі ключових повідомлень

Цільові групи

 • Керівники та інформаційні менеджери недержавних неприбуткових організацій (НДПО)
 • PR-менеджери комерційних структур;
 • Спеціалісти інформаційних підрозділів органів влади та місцевого самоврядування;
 • Лідери територіальних громад

Мета

Навчити учасників застосовувати знання з розробки стратегічних повідомлень для забезпечення успішних комунікацій

Тривалість

2 дні

Головні теми

 • Структура стратегічного повідомлення
 • Стратегія продажу за „15 секунд”
 • Розповсюдження повідомлення: вибір каналів
 • Стратегічне повідомлення у словах і зображеннях
 • Принципи дизайну та подачі повідомлень
 • Ефективні слогани та підзаголовки
 • Брошура, веб-сайт, прес-реліз, реклама

Очікувані результати

(вміння та навички)

 • Покращити навички використання інформаційних повідомлень для максимального  досягнення цілей та завдань організації;
 • Покращити навички оформлення та передачі стратегічних повідомлень

Пов’язані тренінги /інші заходи

 • Розробка ключових повідомлень
 • Підготовка лідерів місцевих громад
 • Лідери, які будують партнерські стосунки
 • Стратегії та моделі розвитку територіальних громад

Розробник

Катя Робінсон (США)

Тренери, які проводять

Лариса Шидловська, Леся Жук, Анна Войнич, Павло Власов

Назва

Лідери, які будують партнерські стосунки

Цільові групи

 • Керівники недержавних неприбуткових організацій (НДПО)
 • Спеціалісти підрозділів внутрішньої політики органів місцевого самоврядування;
 • Лідери територіальних громад

Мета

Навчити учасників розвивати та застосовувати лідерські навички

Тривалість

2 дні

Головні теми

 • Три складові лідерства;
 • Фундамент та джерело для досягнення результатів;
 • Етапи та процес пізнання;
 • Процес спілкування: слухання та мовлення;
 • Моделі поведінки людини;
 • Розбудова довіри;
 • Цикл партнерства   

Очікувані результати

(вміння та навички)

 • Навчити учасників формувати та розвивати в собі лідерські якості;
 • Навчити учасників застосовувати лідерські навички в практичній діяльності

Пов’язані тренінги /інші заходи

 • Підготовка лідерів місцевих громад;
 • Розробка ключових повідомлень;
 • Ефективні комунікації на базі ключових повідомлень;
 • Стратегії та моделі розвитку територіальних громад

Розробник

Леслі Такер (США)

Тренери, які проводять

Лариса Татаринова, Лариса Шидловська

Назва

Підготовка лідерів місцевих громад

Цільові групи

 • Керівники недержавних неприбуткових організацій (НДПО)
 • Спеціалісти підрозділів внутрішньої політики органів місцевого самоврядування;
 • Лідери територіальних громад

Мета

Розвиток лідерських навичок та засвоєння принципів ефективного керівництва на рівні громади

Тривалість

2 дні

Головні теми

 • Визначення лідерства;
 • Лідерські якості, вміння та манери;
 • Стилі  лідерства;
 • Становлення лідера громади;
 • Спільне лідерство громади;
 • Особисте та колективне бачення;
 • Міжособистістні зв’язки;
 • Посередництво та медіація;
 • Робота у команді;
 • Прийняття рішень на умовах консенсусу;
 • Удосконалення майстерності бути лідером   

Очікувані результати

(вміння та навички)

 • Досягти розуміння, що таке лідерство;
 • Засвоїти принципи ефективного керівництва, в тому числі керівництва громадою та колективного керівництва;
 • Навчитися розробляти власний план розвитку лідерських навичок та організовувати процес оцінки досягнутих результатів;
 • Навчитися розвивати власні лідерські навички

Пов’язані тренінги /інші заходи

 • Лідери, які будують партнерські стосунки
 • Розробка ключових повідомлень
 • Ефективні комунікації на базі ключових повідомлень
 • Стратегії та моделі розвитку територіальних громад

Розробник

Пол Марковіц (США)

Тренери, які проводять

Лариса Шидловська, Лариса Татаринова, Світлана Алещенко, Олександр Волошинський, Марина Масютина

Назва

Основи адвокасі (громадянського представництва)

Цільові групи

 • Керівники недержавних неприбуткових організацій;
 • Лідери територіальних громад

Мета

Розвиток навичок підготовки та проведення кампаній з адвокасі

Тривалість

2 дні

Головні теми

 • Що таке громадянське суспільство?
 • Розуміння адвокасі;
 • Роль лідерів;
 • Роз'яснення природи влади;
 • Стратегічне планування кампаній з адвокасі;
 • Використання інформації;
 • Програми допомоги і мобілізація;
 • Створення коаліцій;
 • Адвокасі у ЗМІ;
 • Лобіювання;
 • Вирішення конфліктів;
 • Побудова коаліцій

Очікувані результати

(вміння та навички)

 • Досягти усвідомлення учасниками суспільної значимості громадянського представництва;
 • Спонукати учасників до конкретних дій;
 • Навчити учасників мислити системно і стратегічно;
 • Сформувати вміння і навички підготовки та проведення кампаній громадянського представництва

Пов’язані тренінги /інші заходи

 • Розробка ключових повідомлень;
 • Ефективні комунікації;
 • Лідери, які будують партнерські стосунки
 • Підготовка лідерів місцевих громад

Розробник

Девід Коген (США)

Тренери, які проводять

Інна Підлузька, Людмила Логгінова, Віктор Бобиренко, Ганна Войнич, Павло Власов, Олена Почуєва, Галина Чалая

Назва

Стратегії та моделі розвитку територіальних громад

Цільові групи

 • Керівники недержавних неприбуткових організацій (НДПО)
 • Спеціалісти підрозділів внутрішньої політики органів місцевого самоврядування;
 • Лідери територіальних громад;
 • Керівники підприємницьких структур

Мета

 • Познайомити учасників з новими принципами, моделями та механізмами розвитку територіальних громад.
 • Розвинути навички планування та впровадження програм розвитку територіальних громад

Тривалість

2 дні

Головні теми

 • Складові концепції розвитку громад;
 • Принципи розробки та реалізації програм місцевого розвитку;
 • 4 кроки до подалання бідності – концепція розвитку депресивних територій АРР «Донбасс»;
 • Модель “ENGAGE” - планування розвитку громади Інституту Сталих Спільнот

Очікувані результати

(вміння та навички)

 • Ознайомити учасників з принципами, методами та механізмами підготовки та реалізації моделей місцевого розвитку;
 • Оволодіти навичками підготовки та впровадження програм місцевого розвитку;
 • Навчитися застосовувати на практиці отримані знання та навички

Пов’язані тренінги /інші заходи

 • Стратегічний менеджмент проектів;
 • Моніторинг та оцінювання проектів;
 • Розробка ключових повідомлень;
 • Ефективні комунікації;
 • Підготовка лідерів місцевих громад;
 • Локальний фандрайзинг;
 • Підготовка проектів

Розробник

В’ячеслав Коваль, Владислав Кучереносов

Тренери, які проводять

В’ячеслав Коваль, Владислав Кучереносов

Назва

Основи фандрайзингу (пошуку фінансування) для недержавних неприбуткових організацій (НДПО)

Цільові групи

 • Керівники НДПО;
 • Спеціалісти підрозділів внутрішньої політики органів місцевого самоврядування;
 • Керівники державних неприбуткових організацій та установ;
 • Лідери територіальних громад

Мета

 • Познайомити учасників з принципами, методами та механізмами фандрайзингу;
 • Розвинути навички підготовки та проведення кампаній залучення фінансування

Тривалість

2 дні

Головні теми

 • Визначення та принципи фандрайзенгу;
 • Джерела фінансування НДПО;
 • Методи та стратегії фандрайзингу;
 • Підготовка та проведення фандрайзингових кампаній;
 • Спеціалізовані установи в сфері залучення фінансування

Очікувані результати

(вміння та навички)

 • Ознайомити учасників з принципами, стратегіями та методами фандрайзингу;
 • Розвинути навички спілкування з потенційними спонсорами;
 • Розвинути навички розробки та впровадження фандрайзингових кампаній

Пов’язані тренінги /інші заходи

 • Стратегічний менеджмент проектів.
 • Фінансовий менеджмент для недержавних неприбуткових організацій.
 • Моніторинг та оцінювання проектів.
 • Розробка ключових повідомлень.
 • Ефективні комунікації на базі ключових повідомлень.
 • Підготовка лідерів місцевих громад.
 • Стратегії та моделі розвитку територіальних громад
 • Локальний фандрайзинг (мобілізація внутрішніх ресурсів громади)
 • Підготовка проектів.

Розробник

Яков Рогалін, Владислав Кучереносов

Тренери, які проводять

Яков Рогалін, Владислав Кучереносов

Назва

Локальний фандрайзинг (мобілізація внутрішніх ресурсів громади)

Цільові групи

 • Керівники НДПО;
 • Спеціалісти підрозділів внутрішньої політики органів місцевого самоврядування;
 • Керівники державних неприбуткових організацій та установ;
 • Лідери територіальних громад

Мета

 • Познайомити учасників з принципами, методами та механізмами локального фандрайзингу;
 • Розвинути навички підготовки та проведення кампаній залучення фінансування з місцевих джерел

Тривалість

2 дні

Головні теми

 • Місцеві джерела фінансування НДПО;
 • Методи та стратегії локального фандрайзингу;
 • Підготовка та проведення фандрайзингових кампаній на місцевому рівні;
 • Проведення спеціальних заходів

Очікувані результати

(вміння та навички)

 • Ознайомити учасників з принципами, стратегіями та методами локального фандрайзингу;
 • Розвинути навички взаємодії з потенційними спонсорами;
 • Розвинути навички розробки та впровадження; фандрайзингових кампаній та проведення окремих заходів

Пов’язані тренінги /інші заходи

 • Стратегічний менеджмент проектів.
 • Фінансовий менеджмент для недержавних неприбуткових організацій.
 • Моніторинг та оцінювання проектів.
 • Розробка ключових повідомлень.
 • Ефективні комунікації на базі ключових повідомлень.
 • Підготовка лідерів місцевих громад.
 • Стратегії та моделі розвитку територіальних громад
 • Основи фандрайзингу (пошуку фінансування) для НДПО
 • Підготовка проектів.

Розробник

Руслан Краплич, Владислав Кучереносов

Тренери, які проводять

Руслан Краплич, Владислав Кучереносов

Назва

Підготовка проектів

Цільові групи

 • Керівники НДПО;
 • Спеціалісти підрозділів внутрішньої політики органів місцевого самоврядування;
 • Керівники державних неприбуткових організацій та установ;
 • Лідери територіальних громад

Мета

 • Познайомити учасників з правилами та процедурами підготовки та подання проектів;
 • Розвинути навички підготовки проектів

Тривалість

2 дні

Головні теми

 • Програми та проекти НДПО;
 • Етапи підготовки проекту;
 • Просування проекту та спілкування з донорами;
 • Реалізація проекту та звітність

Очікувані результати

(вміння та навички)

 • Ознайомити учасників з принципами та методами підготовки проектів;
 • Розвинути практичні навички написання проектів

Пов’язані тренінги /інші заходи

 • Стратегічний менеджмент проектів.
 • Фінансовий менеджмент для недержавних неприбуткових організацій.
 • Моніторинг та оцінювання проектів.
 • Розробка ключових повідомлень.
 • Ефективні комунікації на базі ключових повідомлень.
 • Підготовка лідерів місцевих громад.
 • Стратегії та моделі розвитку територіальних громад
 • Локальний фандрайзинг (мобілізація внутрішніх ресурсів громади)
 • Основи фандрайзингу (пошуку фінансування) для НДПО

Розробник

Владислав Кучереносов

Тренери, які проводять

Владислав Кучереносов


  Copyright © 2003-2011 ISC. Всі права захищені
Магазин сувениров на сайте podarkoff. . Как ландшафтный дизайн киев по праву считается настоящей зеленой.
Здесь всё про пансионат Фрегат лечение, и многое другое. . Apple iPhone 7 Plus 256Gb a1784 Gold Apple iPhone 8 Plus 256Gb Gold. . отремонтировать дизельный мотор